BLADH trädgård

Naturlig harmoni

ATT FÖREBYGGA

Ganga Roslin Bladh

I många många år har en olvonbuske, Snöboll, levt ett ynkligt bortglömt liv i vår trädgård. Trädgården är stor, och vissa blir styvmoderligt behandlade. Varje år är den bara tomma uppätna pinnar, reda vid midsommar.
Vad äter upp den?? Vad är det för något som älskar denna buske så passionerat! Vi leker detektiv, försöker hitta boven med både förstoringsglas och nattlampa.
Egentligen blir vi inte ett dugg klokare. Något, antagligen väldigt litet, äter upp den och fort går det. Det är en skadlig insekt och den lägger antagligen ägg som blir larver, kanske någon slags kvalster ( de är ju små).

Äntligen!! Vår snöbolls Olvon kan blomma!

Äntligen!! Vår snöbolls Olvon kan blomma!

Vi provar en kombo: MOT LARVER B5, MOT SKADLIGA INSEKTER B12 och MOT KVALSTER (Spinn) B11. Ca fem droppar av varje preparat i en liten blomspruta och sen sprayade vi vid upprepade tillfällen under en period. Busken repade sig synligt redan efter en vecka. Små nya gröna blad började synas!
Året efter körde vi förebyggande, samma kombo av preparat men redan när första bladen ville komma och sedan upprepad behandling med någon veckas mellanrum under säsongen. Alltså redan innan några synliga tecken fanns på angrepp.
Olvonbusken svarade med att blomma generöst -för första gången någonsin!!

Nästa år glömde vi bort den ( det där med styvmoderligheten) och upptäckte inte katastrofen förrän busken var half uppäten. Med andra ord -busken var fortfarande attraktiv, men nu klarade vi det! angreppet upphörde och vi fick njuta av vacker blomning.

Nu vet vi, vi börjar tidig vår att förebygga, då blir det bäst!