BLADH trädgård

Naturlig harmoni

Vad är trädgårdshomeopati?

VÄRNA LIVET
Trädgårdshomepati är helt giftfritt och jobbar och väldigt exakt, det kommunicerar med precis det som man önskar och stör inget annat. Vi behöver stärka och inspirera det friska, störa så lite som möjligt och ge livet utrymme.
Trädgårdshomepati lyckas med detta.

Kemiska bekämpningsmedel skadar ofta så mycket mer än just det man vill ha bort - plus oss själva. Vi behöver vara rädda om de flesta insekter som finns i trädgården och vi behöver vara rädd om microfloran i jorden.
Trädgårdshomepati lyckas med detta.

JOBBAR FÖR OCH JOBBA MOT
Du kan jobba homeopatiskt i din trädgård genom att…
- hjälpa och förstärka jorden eller växterna.
-stoppa och mota bort angrepp.
-Du kan även jobba på en mer subtil nivå och helt enkelt jobba med platsens energier.

VI PROVAR SJÄLVA
Tekniken har funnits länge, vi har själva under några år provat ut preparat i vår egen och andra odlingar, och förvånats av hur otroligt snabbt och effektivt det är. Andra gånger har effekten väntat på sig och envishet har varit nyckeln, ibland har en kombination av preparat varit svaret.

DET ÄR DRYGT
Eftersom det ska späs ut, tio droppar till en liter vatten -varar det länge. Att behöva upprepa behandlingar är något som bara behövs ibland.

Nu erbjuder vi DIG möjligheten, att skonsamt kommunicera med dina växter och din trädgård. Välkommen.

Nu erbjuder vi DIG möjligheten, att skonsamt kommunicera med dina växter och din trädgård.
Välkommen.

Preparaten kan ej ersätta god jordvård och vattning. Detta är ett Kärleksfullt komplement!

IMG_9709.jpg
img_1717.jpg

VATTEN MINNS
BLADH trädgårdspreparat, är ett sätt att homeopatiskt, skydda, stärka och hjälpa din trädgårdsmiljö utan giftiga substanser.

De kan mest av allt liknas vid en kommunikation med växter och natur, som bygger på  vattens förmåga att bära minne. Det är alltså minnet, inte något ämne, som i första hand är det som ger resultatet. Det minne som finns i de homeopatiska dropparna förs, genast över till växten, jorden, insekterna eller det som det ska kommunicera med. Den ger en påminnelse, helt enkelt, om det
friska, starka och optimala -och agerar sedan efter det.

D:30 -VAD BETYDER DET?
På varje flaska, står preparatets namn och D:30. D:et står för Dilution, en slags förtunning, för att ämnet/ informationen ska nå in på en mer subtil nivå. Siffran efter D:et talar om graden av förtunning vid tillverkning: ex är D:100 mer förtunnat än vad D:6 är. Generellt brukar man säga att ju mer förtunnat, desto kraftfullare, men det är inte så enkelt i heller. Rätt förtunning är det som ger bäst resultat. Vi har valt D:30 genomgående, för att vi sett jämnast resultat med det. Men vi har möjlighet, att göra både med lägre eller högre dilution. Ta kontakt med oss, om så önskas.

KONCENTRAT. UTSPÄDNING ÄR VIKTIG
Preparaten är koncentrat och det är viktigt att det blir utspätt i vatten innan användning. gör en sats på tänkt förbrukning, 10 droppar av preparatet är start-dosen ( oavsett om du har 05 eller 1 liter i din sprutflaska) och lägg sedan till 5-10 droppar för varje liter vatten du har.
Om blandningen inte står i direkt solljus, håller den bra minst en vecka. Det går även bra att kombinera flera preparat.

IMG_8895.jpg
IMG_8577.jpg