BLADH trädgård

Naturlig harmoni

möss

Höst, när mössen vill in...

HÖSTGanga Roslin Bladh

Livet på landet. Redan när skördetröskorna går över åkrarna märks det. Mössen. När det sedan blir allt kallare ute, så visst, skönare inomhus. Det tycker ju jag med. Men det är olustigt när det börjar krafsa och springa i väggarna.

IMG_6478.jpg

Preparatet B6, mot gnagare, motar inte bara möss utan även andra gnagare. Men nu är det höstmössen vi skriver om. Bäst resultat mot mössen som vill flytta in, är om du hinner före! När de väl kommit in kan man behöva vara något tjatigare och upprepa behandlingen fler gånger.

B6. Mot Gnagare

B6. Mot Gnagare

Blomspruta eller ryggspruta, beror på hur stora ytor/ många hus och hur stort tålamod du har. Som vanligt, spär du ut ca 10 droppar per liter vatten och går sedan runt husen och sprayar. Inget giftigt, bara som ett meddelande, att här är inget bra ställe att vara på. Upprepa det här med någon dags mellanrum. Som förebyggande, räcker det att du sprutar två gånger i början på hösten och sedan att du upprepar det vid något eller några tillfällen när hösten djupnar. Det brukar räcka.

IMG_2238.jpg

Som vanligt gäller, din egen fingertoppskänsla. Det finns inga fasta regler för hur det blir bäst. Någon gång, har vi kompletterat med musfälla, men oftast inte. I de fallen, med musfälla, har antalet möss, fångade i fälla sjunkit rejält, när vi börjat spraya med preparatet. Preparatet är inte på något sätt giftigt, det här är en kommunikation -Mössen väljer helt enkelt att försvinna.